.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 نظارت و طراحي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3نظارت و طراحي گروه مكانيك

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • انتقال حرارت از پوسته ساختمان (مبانی و حل مثال عددی)
  • مقررات کلی و ضوابط طراحی و اجرا، بررسی عوامل ویژه اصلی و فرعی در میزان صرفه جویی در مصرف انرژی
  • پلهای حرارتی، میعان و مخاطرات ناشی از آن
  • آشنایی با مصالح و جزئیات اجرای عایقکاری حرارتی تاسیسات ساختمان و آشنائی با مخاطرات حریق
  • آشنایی با تجهیزات و سیستم های نوین تاسیساتی
  • آشنایی با فهرست بازبینی انرژی و نحوه تکمیل آن