.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه اصول ، مفاهيم و طراحي ، مهندسی جوش در صنایع نفت گاز و پتروشیمی بر اساس کدها، استانداردها، منابع و مراجع ویژه این صنعتشرایط شرکت کنندگان
دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندسي مواد ،مهندسي مكانيك

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
مهندسي جوش (محاسبه و طراحي، عيوب و نواقص، آشناي با انواع تستهاي غير مخرب، دستورالعمل هاي جوشكاري (WPS, PQR, WQT) بر اساس ASME Sec. V , IX , II

مخاطبان
دانشجويان وفارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي مواد و مكانيك كه تمايل به اشتغال در زمينه طراحي و مهندسي جوش در صنايع نفت گاز و پتروشيمي و صنايع وابسته را دارند .

مدت
45  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

1-      مقدمه و آشنایی با مفاهیم بازرسی فنی در صنایع نفت

2-      آشنایی با کدها و استانداردهای جوشکاری و NDT در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

3-      انواع روشهای اتصال

4-      انواع روشهای جوشکاری

4-1               SMAW

4-2               SAW

4-3               GMAW

4-4               GTAW

4-5             بقیه روشها

5-      متالورژی جوشکاری

5-1                         تاثیر کربن و عناصر آلیاژی

5-2                         Pre-heat، Inter pass، PWHT

6-      انواع اتصالات جوشکاری، Positionهای جوشکاری

7-      نقشه خوانی

8-      عیوب جوش و ناپیوستگیها

9-      روشهای NDT و تستهای مخرب

10-   روش تعیین درصد NDT و حد پذیرش تستها

11-   WPS/PQR و WQT