.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمندسازي فارغ التحصيلان دانشگاهي و همچنين كارشناسان متقاضي كار در  زمينه طراحی پایپینگ و خطوط لوله های صنعتی به ویژه در صنایع نفت گاز و پتروشیمیشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با زبان انگليسي، دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي طراحي خطوط لوله دستگاهها و تجهيزات بكار رفته در صنايع نفت گاز و پتروشيمي

مخاطبان
دانشجويان، فارغ التحصيلان و كارجويان رشته مهندسي مكانيك در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي

مدت
42  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

مروری بر واحد های فرآیندی و تاسیسات جانبی و آشنایی با نحوه جانمایی آنها در OVERALL PLOTPLAN

آشنایی با مدارک فرآیند و انجام   STUDY اولیه جهت جانمایی تجهیزات در UNIT PLOTPLAN

آشنایی با استاندارد ها و مدارک مبنای طراحی پایپینگ (معرفی محدودیت ها و الزامات طراحی )

تعیین مسیرهای عبور PIPES و نحوه محاسبه ابعاد PIPE RACK, SLEEPER ,CULVERT

طراحی خطوط لوله و جانمایی نازلها و سکوهای دسترسی به HORIZONTAL DRUM

طراحی خطوط لوله و جانمایی نازلها و سکوهای دسترسی به  VERTICAL DRUM AND REACTORS

طراحی خطوط لوله و سکوهای دسترسی به HORIZONTAL AND VERTICAL PUMPS

طراحی خطوط لوله و جانمایی نازلها و سکوهای دسترسی به HORIZONTAL AND VERTICAL EXCHANGER AIRCOOLER

 طراحی خطوط لوله و جانمایی نازلها و سکوهای دسترسی به TOWER

 طراحی خطوط لوله و جانمایی نازلها و سکوهای دسترسی به STORAGE TANK

 طراحی خطوط لوله و جانمایی نازلها و سکوهای دسترسی به COMPRESSOR AND TURBINE

 طراحی خطوط لوله و جانمایی نازلها و سکوهای دسترسی به KNOCKOUT DRUM AND FLARE STACK

 آشنایی با فعالیت گروه متریال و اصول کنترل و بررسی VENDOR DRAWING