.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي نيروهاي متخصص  در زمينه نصب و راه اندازي و رفع اشكال شبكه هاي بي سيم WLANشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با Windows XP يا Windows 7 و گذراندن دوره Network+.

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه نصب و راه اندازي و رفع اشكال شبكه هاي بي سيم WLAN

مخاطبان
كليه دانشجويان و فارغ التحصيلان IT و كامپيوتر و افرادي كه علاقمند به يادگيري و مديريت شبكه هاي بي سيم (WLAN) هستند.

مدت
50  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

شرح مباحث:
Overview of Wireless Standards and Organizations
Radio Frequency (RF) Technologies
IEEE 802.11 Regulations and Standards
IEEE 802.11 Protocols and Devices
IEEE 802.11 Network Implementation
IEEE 802.11 Network Security
IEEE 802.11 RF Site Surveying
Wireless network adapter configuration
Access point configuration