.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمندسازي فارغ التحصيلان دانشگاهي و همچنين كارشناسان شاغل  در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در زمينه  اصول مهندسي پمپها، عملكرد، انتخاب، بهره برداري، و تعميرات بر اساس كدها، استانداردها، منابع و مراجع ويژه اين صنعت از قبيل API 610,647,675,676 .شرایط شرکت کنندگان
دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك (كليه گرايشها)

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي با اصول مهندسي پمپ ها، عملكرد پمپ ها، نحوه انتخاب، نصب، بهره برداري و تعميرات انواع مختلف پمپ ها. آشنايي با پمپ هاي Rotary pump,Reciprocating pump,CENTRIFUGAL PUMP

مخاطبان
دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك (كليه گرايشها) و همچنين كارشناسان شاغل در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

مدت
45  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

مقدمه اي بر مكانيك سيالات و ترموديناميك

مقدمه اي بر اصول اساسي موجود در صنعت

معرفي انواع پمپ هاي موجود در صنعت

آشنايي با استاندارد API610

قوانين حاكم بر عملكرد پمپ هاي گريز از مركز

قوانين حاكم بر عملكرد پمپ هاي جابجايي مثبت

انتخاب پمپ

نصب و هم محوري پمپ ها

آشنايي با ساختمان داخلي پمپ ها (قطعات پمپ)

پمپ ها در سيستم فرآيندي

سيستم آب بندي پمپ ها

عيب يابي پمپ ها