.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 نظارت و طراحي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3 نظارت و طراحي گروه برق

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 • تعاریف و الزامات اولیه برای انتخاب آسانسور
 • طراحی و آماده سازی محل آسانسور
 • ویژگی های آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمی
 • ویژگی های اسانسورهای هیدرولیک
 • الزامات آسانسورهای حمل خودرو
 • آزمایش و تحویل گیری آسانسور
 • حفاظت آسانسورها در مقابل اتش
 • اطلاعات اولیه طراحی پله برقی
 • ویژگی های سازه و نحوه انتخاب پله برقی-مشخصات فنی پله برقی
 • تاثیرات پله برقی بر سازه ساختمان
 • حفاظت فنی و ایمنی و حفاظت در مقابل آتش پله برقی
 • تحویل گیری و نگهداری پله برقی