.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2 محاسبه از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 2 محاسبه گروه عمران

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • مقدمه ای بر مبانی و اصول روش LRFD  ( روش ضرائب بار و مقاومت)
  • مقدمه ای به طرح لرزه ای و آشنایی با مفاهیم ( مانند ضریب اضافه مقاومت، لنگر پلاستیک، برش پلاستیک، لنگر پلاستیک مورد انتظار و ...)
  • طراحی اجزا ساختمان، تیر و ستون به روش LRFD ( اعضای کششی، فشاری، خمشی، برشی، مرکب و ...)
  • آشنایی با سیستم های باربر جانبی
  • طراحی دیوارهای برشی فولادی
  • آشنایی با ضوابط طراحی لرزه ای ساختمان های فولادی به روش LRFD
  • طراحی اتصالات جوشی و پیچی