.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2 محاسبه از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 2 محاسبه گروه عمران

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • آشنایی با انواع مختلف سیستم های مستهلک کننده انرژی در ساختمان
  • آشنایی با مفاهیم طرح لرزه ای
  • آشنایی با انواع کنترل در سازه (کنترل فعال، غیرفعال، دوگانه)
  • آشنایی با مفاهیم میرایی و انواع میراگرها
  • آشنایی با سیستم های جداگر لرزه ای
  • آشنایی با سیستم های مهاربندی اصطکاکی