.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  • آشنایی با ساختار و ابزار طراحی شبکه به همراه معرفی زیرساختهای ارایه شده توسط تامین کنندگان پهنای باند در کشور
  • آشنایی با قوانین و آیین نامه های تدوین شده در خصوص نحوه فعالیت و مسئولیتهای شرکتهای سرویس دهنده اینترنت در کشور


شرایط شرکت کنندگان
-آشنايي با مفاهيم، ابزار و تجهيزات شبكه هاي متوسط و بزرگ -گذراندن آزمون ورودي دوره و يا شركت در دوره Pre-Primary

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
-آشنايي كامل با مقررات و فضاي كسب و كار فعاليت در زمينه ارايه سرويس اينترنت در كشور -آشنايي كامل با ساختار مخابرات -درك ساز و كار فني و آشنايي با نحوه به كار گيري سرويس هاي قابل ارايه توسط تامين كنندگان پهناي باند اعم از مخابرات، زيرساخت و دارندگان پروانه ISDP -تسلط كافي به صورت مسئله و درك سناريوي فني اتصال مشترك به اينترنت توسط سرويس دهنده

مخاطبان
علاقه مندان به شناخت فضاي فني و كسب و كار قانوني در حوزه ISP، اخذ نمايندگي و پشتيباني سرويس اينترنت شركتهاي فعال

مدت
10  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Abstract & Scenario definition
Microsoft Visio Planning tools
Tunneling Methods
MPLS, SDH and Optical Networks
Telephone Centers Infrastructure and Equipment for ISPs
Communications Regulatory and Authority – Regulations and