.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

•ارتقا توانایی عملی داوطلبان آزمون ورود به حرفه مهندسي
•شبيه سازي آزمون سازمان نظام مهندسي به منظور مديريت زمان
•رفع نقاط ضعف در پروسه طراحيشرایط شرکت کنندگان
دارا بودن مدرك كارشناسي معماري حداقل 3 سال از اخذ مدرك كارشناسي گذشته باشد

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي طراحي فضا طبق استاندارد سازمان نظام مهندسي و وزارت راه و شهرسازي جهت شركت در آزمون ورود به حرفه مهندسي مديريت زمان بندي

مخاطبان
فارغ التحصيلان كارشناسي معماري اعضا سازمان نظام مهندسي علاقه مندان به شركت در آزمون پايه 3 معماري

مدت
42  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

برگزاري آزمون طراحي (6 آزمون در شش روز)