.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمندسازی داوطلب در انتخاب یک موضوع روزآمد
توانمندسازی داوطلب در نگارش یک مقاله علمی – پژوهشی با رعایت استانداردهای علمی  
آشنایی کامل داوطلب با مراحل ارسال تا چاپ مقاله در نشریات علمی -پژوهشیشرایط شرکت کنندگان
- آشنايي با مقاله به ويژه مقالات تخصصي رشته دانشگاهي - داشتن حداقل مدرك كارشناسي و گذراندن درس روش تحقيق در دوره كارشناسي - شناخت اوليه از چارچوب مقالات و نشريات رشته دانشگاهي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي در انتخاب يك موضوع معتبر علمي – پژوهشي نگارش يك مقاله علمي – پژوهشي با رعايت استانداردهاي علمي آشنايي كامل با مراحل ارسال، پذيرش، تصويب و چاپ مقاله

مخاطبان
1-دانشجويان سال آخر كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكتري 2-كارشناسان بخش پژوهش ادارات دولتي و خصوصي

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

1-   آشنایی با مفهوم تحقیق

2-   انتخاب موضوع به روز تحقیق

3-   انواع مقالات علمی

4-   انواع مجلات علمی

5-   اجزای یک مقاله علمی

‌أ.       عنوان

‌ب. نویسندگان

‌ج.    چکیده

‌د.      مقدمه

‌ه.      پیشینه تحقیق

‌و.      روش انجام تحقیق

‌ز.      نتایج و یافته ها

‌ح.    بحث در نتایج

‌ط.   نتیجه گیری

‌ي.   تقدیر و تشکر

‌ك.مراجع

6-   آشنایی با روشهای ارجاع به مراجع استفاده شده در تحقیق

7-   اخلاقیات در تحقیق

‌أ.       سرقت علمی

‌ب. سرقت ادبی

8-   چاپ مقاله

9-   یافتن ژورنال مناسب

10-بررسی اعتبار، رتبه و کیفیت ژورنال

11-فرآیند ارسال مقاله

12-فرآیند داوری و اصلاح مقاله