.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

قابلیت تحلیل مسائل پیچیده سیالاتی و حرارتی در زمینه­های تحلیل پارامتری، شبکه­ی متحرک، جریانهای چند فازی، تابعهای نوشته شده توسط کاربر و ...شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با مباني مكانيك سيالات و انتقال حرارت در سطح كارشناسي و همچنين نرم افزار Ansys Fluent

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
قابليت مدلسازي مسائل با شبكه هاي متحرك قابليت تحليل مسائل چندفازي قابليت ايجاد UDF در حل مسائل با شرايط مرزي نامتعارف

مخاطبان
دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد در رشته هاي مهندسي مكانيك با گرايشهاي حرارت و سيالات، تبديل انرژي، سيستمهاي انرژي و هوا فضا ، مهندسي شيمي، مهندسي عمران با گرايش آب و مهندسي نفت

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. یاد آوری مباحث FLUENT مقدماتی با تحلیل جریان آرام سیال و محاسبه عدد ناسلت درون یک لوله
 2. آنالیز پارامتری با استفاده از FLUENT
 3. مدلسازی حرارتی لامپ با استفاده از مدلهای تابش
 4. شبیه سازی جریان سیال در یک پمپ گریز از مرکز
 5. شبیه سازی جریان سیال در یک کمپرسور گریز از مرکز
 6. مدلسازی حرکت حباب بخار
 7. مدلسازی شکست حباب درون سیال
 8. مدلسازی لایه های جوش افقی در جوشش استخری
 9. مدلسازی مبدل کاتالیتیک
 10. مدلسازی مسائل با ویسکوزیته متغیر
 11. شبیه سازی پر شدن مخزن سوخت
 12. مدلسازی سیستم ذخیره گاز
 13. شبیه سازی فرآیند تبخیر
 14. شبیه سازی افشانه ها
 15. کنترل شبکه­ی دینامیکی یک دیافراگم نوسانی انعطاف پذیر
 16. آزمون عملی