.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه عيب يابي لپ تاپ و همچنين آماده سازي افراد در جهت پاسخ به نياز بازار كار.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با مباني شبكه و تكنسين فني كامپيوتر.

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي رفع عيوب لپ تاپ به صورت تخصصي

مخاطبان
-كليه دانشجويان و فارغ التحصيلان كامپيوتر و IT -كليه علاقه مندان به تخصص عيب يابي و تعميرات لپ تاپ

مدت
15  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. آشنايي با روش باز و بست كردن( ديس اسمبلينگ ) لپ تاپ.
  2. آشنايي با طبقات و بلوك دياگرام داخلي لپ تاپ.
  3. آشنايي با عيب يابي بلوكي لپ تاپ.
  4. آشنايي با عيوب متداول و تجربي لپ تاپ و روش حل آن ها.