.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
عنوان درس: الزامات هماهنگي، مديريت و اجراي ساختمان (نظام مهندسي- ارتقا پايه 2به 1-معماري- نظارت و طراحي)
روزساعت شروعساعت پایانمحل برگزاریتاریخ شروع پیش بینی شدهتاریخ شروع قطعی
شنبه17:0021:00خارج از سازمان 11/10/140011/10/1400
یکشنبه17:0021:00خارج از سازمان 11/10/140011/10/1400
دوشنبه17:0021:00خارج از سازمان 11/10/140011/10/1400
سه شنبه17:0021:00خارج از سازمان 11/10/140011/10/1400
مدت دوره
16 ساعت

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس - نظام مهندسی -کد اقتصادی:411358848933، شناسه ملی: 10530132571، کدپستی: 7194616969

شهریه دوره
1,728,000 ریال

کد دوره
11390


اعتبار تا تاریخ 22/12/1400
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان


شرایط شرکت کنندگان  

دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2  نظارت و طراحي از سازمان نظام مهندسي ساختمان


  پیش نیاز دوره