.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
عنوان درس: آموزش نقشه كشي ساختمان با نرم افزار Autocad - ويژه نوجوانان(آموزش آنلاين)
روزساعت شروعساعت پایانمحل برگزاریتاریخ شروع پیش بینی شدهتاریخ شروع قطعی
شنبه18:0021:00خارج از سازمان 25/04/1399 
چهارشنبه18:0021:00خارج از سازمان 25/04/1399 
مدت دوره
30 ساعت

برگزار کننده
موسسه فرهنگی هنری نوید آموزان پارس - کد اقتصادی: 411169478813، شناسه ملی: 10861901910، کدپستی: 7193755319

شهریه دوره
3,290,000 ریال

کد دوره
10970


اعتبار تا تاریخ 29/12/1399
اهداف و مهارتها
  1. نرم افزار اتوكد جزء نرم افزارهاي طراحی و ترسيمی است،كه جهت ترســيم نقشــه های صنعتی، ســاختمان و ... به كار می رود.
  2. ايــن نرم افزار، اگــر چه تنهــا نرم افزار براي نقشه كشــی نيســت، ولی با توجــه به قدرت و قابليت های آن در ترســيم نقشه های دوبعدی و سه بعدی، در ميان كاربران بسيار مقبول و پرطرفدار است.
  3. نرم افزار اتوكد، ابتدا براي ترســيم نقشه های دوبعدی و به طور محدود ســه بعدی استفاده می شــد، ولی با توجه به سير تحولی آن، امروزه علاوه بر ترســيم نقشــه های سه بعدی به طور دقيق و با سرعت بالا، می توان آن را برای تهيه مدل های سه بعدی در برنامه های گرافيكی نيز مورد استفاده قرار داد.
  4. دراین دوره با قابلیت های عمومی نرم افزار در تهیه نقشه دوبعدی ساختمانی آشنا خواهیم شد.

شرایط شرکت کنندگان  
  1.  آشنايي كامل با ترسيم فني يا رسم فني
  2. نوجوانان 15تا17سال
  3. آشنايي با كامپيوتر و ويندوز
  4. در اختیار داشتن امکانات لازم فراگیری غیرحضوری مطابق موارد مندرج در سرفصل درس

  پیش نیاز دوره