.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
عنوان درس: نقشه كشي صنعتي توسط نرم افزار AUTO CAD-2019(آموزش آنلاين)
روزساعت شروعساعت پایانمحل برگزاریتاریخ شروع پیش بینی شدهتاریخ شروع قطعی
سه شنبه16:0018:00خارج از سازمان 12/08/1401 
چهارشنبه16:0018:00خارج از سازمان 12/08/1401 
مدت دوره
30 ساعت

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس -کد اقتصادی:411358848933، شناسه ملی: 10530132571، کدپستی: 7194616969

شهریه دوره
6,900,000 ریال

کد دوره
10961


اعتبار تا تاریخ 29/12/1400
اهداف و مهارتها
  •  آشنايي با اصول نقشه کشي صنعتي و نحوه خواندن نقشه هاي صنعتي
  • توانايي ترسيم نقشه هاي دو بعدي صنعتي با AutoCAD
  • توانايي خواندن نقشه هاي صنعتي
  • آشنايي با فرمان هاي اصلی AutoCAD

 

 


شرایط شرکت کنندگان  
  •  آشنايي با ويندوز
  • تسلط به نقشه كشي صنعتي
  • در اختیار داشتن امکانات لازم فراگیری غیرحضوری مطابق موارد مندرج در سرفصل درس

 


  پیش نیاز دوره