.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
عنوان درس: ديناميك سيالات و انتقال حرارت محاسباتي توسط نرم افزار Ansys Fluent(آموزش آنلاين)
روزساعت شروعساعت پایانمحل برگزاریتاریخ شروع پیش بینی شدهتاریخ شروع قطعی
پنج شنبه14:0018:00خارج از سازمان 10/04/140010/04/1400
مدت دوره
40 ساعت

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس -کد اقتصادی:411358848933، شناسه ملی: 10530132571، کدپستی: 7194616969

شهریه دوره
17,500,000 ریال

کد دوره
10958


اعتبار تا تاریخ 29/12/1400
اهداف و مهارتها
  1. آشنايي با انواع مدلسازي
  2. آشنايي با قابليت هاي نرم افزاربراي ايجاد هندسه و شبكه هاي مورد نظر
  3. آشنايي با قابليت هاي نرم افزار براي مدلسازي و شبيه سازي حركت سيالات در محيط هاي مختلف و تحليل مسائل انتقال حرارت. 

 

 


شرایط شرکت کنندگان  
  1. آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز.
  2. تسلط به مفاهيم تئوري و اصول ديناميك سيالات
  3. در اختیار داشتن امکانات لازم فراگیری غیرحضوری مطابق موارد مندرج در سرفصل درس 

  پیش نیاز دوره