.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
عنوان درس: طراحي و ويرايش صفحات وب با HTML5 & CSS3 ويژه نوجوانان(آموزش آنلاين)
روزساعت شروعساعت پایانمحل برگزاریتاریخ شروع پیش بینی شدهتاریخ شروع قطعی
شنبه8:0011:00خارج از سازمان 11/04/139925/05/1399
چهارشنبه8:0011:00خارج از سازمان 11/04/139925/05/1399
مدت دوره
20 ساعت

برگزار کننده
موسسه فرهنگی هنری نوید آموزان پارس - کد اقتصادی: 411169478813، شناسه ملی: 10861901910، کدپستی: 7193755319

شهریه دوره
1,590,000 ریال

کد دوره
10897


اعتبار تا تاریخ 29/12/1399
اهداف و مهارتها

آموزش اصولي و مبتني بر مفاهيم علمي در زمينه طراحي وب به نوجوانان


شرایط شرکت کنندگان  

1.   آشنايي با كامپيوتر در حد ICDL 1 یا شهروند الکترونیک 1

 2.در اختیار داشتن امکانات لازم فراگیری غیرحضوری مطابق موارد مندرج در سرفصل درس  پیش نیاز دوره