.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
عنوان درس: مهارت چهارم ICDL-صفحات گسترده-EXCEL 2016
روزساعت شروعساعت پایانمحل برگزاریتاریخ شروع پیش بینی شدهتاریخ شروع قطعی
شنبه18:0021:00ساختمان شماره 1 14/04/139910/08/1399
چهارشنبه18:0021:00ساختمان شماره 1 14/04/139910/08/1399
عنوان درس: مهارت پنجم ICDL-بانك هاي اطلاعاتي-Access 2016
روزساعت شروعساعت پایانمحل برگزاریتاریخ شروع پیش بینی شدهتاریخ شروع قطعی
شنبه18:0021:00ساختمان شماره 1 14/04/139908/09/1399
چهارشنبه18:0021:00ساختمان شماره 1 14/04/139908/09/1399
عنوان درس: مهارت ششم ICDL- ارائه مطالب- powerpoint 2016
روزساعت شروعساعت پایانمحل برگزاریتاریخ شروع پیش بینی شدهتاریخ شروع قطعی
شنبه18:0021:00ساختمان شماره 1 14/04/139903/10/1399
چهارشنبه18:0021:00ساختمان شماره 1 14/04/139903/10/1399
مدت دوره
66 ساعت

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس -کد اقتصادی:411358848933، شناسه ملی: 10530132571، کدپستی: 7194616969

شهریه دوره
5,962,500 ریال

کد دوره
10895


اعتبار تا تاریخ 29/12/1399
اهداف و مهارتها

اکسل

 1. آشنايي با اصول اوليه كار با صفحات گسترده
 2. آشنايي با اصول پايه اي كار بر روي داده ها
 3. آشنايي با فرمول ها و توابع
 4. آشنايي با ويژگي هاي پيشرفته صفحات گسترده
 ACCESS
 1. آشنايي با اصول اوليه كار با پايگاه هاي داده
 1. آشنايي با چگونگي ايجاد پايگاه هاي داده
 2. آشنايي با جداول, معيارها, فرمها و گزارشات در پايگاه هاي داده
 POWERPOINT
 1. آشنايي با اصول اوليه كار با نرم افزار ارائه مطلب
 2.  
 3. آشنايي با اعمال پايه اي كار بر روي اسلايدها
 4.  
 5. آشنايي با كار بر روي نمودارها و گرافها
 6.  
 7. آشنايي با چگونگي چاپ اسلايدها
 8.  
 9. آشنايي با جلوه هاي ويژه و نمايش اسلايدها
 

 


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز.


  پیش نیاز دوره