.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
30 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فني ديباگران نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

درك مفاهيم ريسك و عدم قطعيت در پروژه

جايگاه مديريت ريسك در استاندارد PMBOK

چگونگي محاسبه رتبه ريسك و رتبه بندي ريسك ها

برنامه ريزي جهت پاسخ به ريسك هاي پروژه

چگونگي اجراي آناليز ريسك در پروژه و تجزيه و تحليل نتايج آن

لينك يكپارچه نرم افزار با Primavera و MS Prject
 


شرایط شرکت کنندگان  

دانش پژوهان بايد مسلط به اصول برنامه ريزي و كنترل پروژه و همچنين يكي از نرم افزارهاي كنترل پروژه باشند


  پیش نیاز دوره