.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
32 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
12,800,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1403
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان


شرایط شرکت کنندگان  

اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان در رشته معماري داراي پايه هاي3و2


  پیش نیاز دوره