.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
48 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

با توجه به پیشرفت نرم افزارهای طراحی ساختمان و تهیه اسناد و نقشه های اجرایی، نیاز به ارتباط بین رشته ای مرتبط با این صنعت ضروری است و نرم افزار Revit این خواسته را برآورده می کند. ضمنا از آنجا که مسائل اقتصادی و بهینه سازی هزینه ها در هر پروژه ای اهمیت ویژه دارد، این نرم افزار با امکانات تعریف شده در خود می تواند با برآورد دقیقی از مصالح مصرفی کاهش هزینه ها را به دنبال داشته باشد.


شرایط شرکت کنندگان  

•آشنايي با مفاهيم اوليه مدلسازي و بارگذاري سازه هاي اسكلت فلزي و بتني
•آشنايي با نرم افزار هاي طراحي سازه نظير ETABS و SAFE جهت ارتباط بين نرم افزارها
•آشنايي با مفاهيم اوليه نقشه كشي و نقشه خواني


  پیش نیاز دوره