.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
3 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس

شهریه دوره
1,000,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1402
اهداف و مهارتها

به منظور ارزیابی مناسب هر دانش پذیر جهت ورود به دوره های IELTS و امکان تحصیل در دوره مناسب با توانمندی های خود نیاز است ،هر فرد در یک آزمون تعیین سطح  با حضور استادمشخص  شرکت نماید و از سطح خود جهت ثبت نام اطمینان حاصل نماید.

به منظور ارزیابی مناسب؛ آزمون تعیین سطح  مجازی (آنلاین) به صورت صوتی و تصویری با حضور استاد ذي صلاح با مدت حداکثر  10 دقیقه ( اين مصاحبه ممکن است يک تا حداکثر 10 دقيقه به طول انجامد) از طریق یکی از نرم افزارهایی که در زمان تماس موسسه  به دانش پذیر معرفی می شود، برگزار مي گردد تا متقاضي از سطح خود جهت ثبت نام اطمینان حاصل نماید


شرایط شرکت کنندگان  
  1.  آشنايي با IELTS ودارا بودن دانش زباني در سطح مياني 
  2. آشنایی با کامپیوتر و اینترنت

  پیش نیاز دوره