.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
40 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
16,000,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1402
اهداف و مهارتها

توانمندسازي علاقه مندان به يادگيري زبان انگليسي با محوريت مهارت مکالمه در کنار يادگيري ساير مهارت ها و دانش زبان انگليسي


شرایط شرکت کنندگان  

گذراندن دوره پيشنياز و يا شركت در مصاحبه تعيين سطح
داراي حداقل سن 18 سال

در اختيار داشتن امکانات مورد نياز دوره هاي غيرحضوري مطابق موارد مندرج در سرفصل درس


  پیش نیاز دوره