.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
40 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

توانمندسازي علاقه مندان به يادگيري زبان انگليسي با محوريت مهارت مکالمه در کنار يادگيري ساير مهارت ها و دانش زبان انگليسي

 


شرایط شرکت کنندگان  

گذراندن دوره پيشنياز و يا شركت در مصاحبه تعيين سطح
داراي حداقل سن 18 سال

در اختيار داشتن امکانات مورد نياز دوره هاي غيرحضوري مطابق موارد مندرج در سرفصل درس


  پیش نیاز دوره