.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
40 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

 افزايش توان و مهارتهاي چهار گانه زباني در سطح فرامیانی (شروع سطح B2 بر اساس استندارد CEFR)جهت علاقه مندان به زبان انگليسي


شرایط شرکت کنندگان  
  1.  
    1.  گذراندن سطح قبل
    2. يا شرکت در آزمون تعيين سطح 
    3.  سن 18 سال به بالا 
    4. در اختیار داشتن امکانات لازم فراگیری غیرحضوری مطابق موارد مندرج در سرفصل درس

  پیش نیاز دوره