.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
30 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

آموزش ، بررسی و تحلیل مهارت Speaking( آموزش 3قسمت speaking و تکنیک ها و گرامرها ولغات  مورد نیاز)


شرایط شرکت کنندگان  

حداقل داشتن نمره 6در آزمونSpeaking يا نمره 5.5 به بالا در آزمونmock


  پیش نیاز دوره