.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
21 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

آموزش بنیادین عکاسی از اصول اولیه تا آموزش سبک های هنری عکاسی در تکمیل دوره ی مقدماتی

توضیحات:هر جلسه از کلاس به صورت ترکیبی از آموزش تئوری و عملی خواهد بود.آموزش های تئوری در محل کلاس و آموزس های عملی در  فضای باز برگزار خواهد شد که به منظور مراجعه به مکان های عنوان شده بایستی در ابتدای دوره والدین تعهد نامه کتبی را امضا نموده و رفت و امد فرزندان خود در جلسات خارج از سازمان بر عهده بگیرند


شرایط شرکت کنندگان  

گروه سني نوجوانان از 12 تا17 سال ، داشتن دوربين عكاسي حداقل با تنظيمات M. گذراندن دوره ي مقدماتي عکاسی


  پیش نیاز دوره