.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
32 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فني ديباگران نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

نرم افزاری پایه ای برای تمامی مهندسان برق (الکترونیک مخابرات- قدرت-کنترل) و مهندسی پزشکی (گرایش بیو الکتریک) می باشد. این نرم افزار یکی از معروفترین نرم افزارهای تحلیل مدارات الکترونیکی و مدارات مجتمع می باشد. گستردگی و تنوع مدارات آنالوگ و دیجیتال که حاوی عناصر فعال و غیر فعال می باشند، مهندسان الکترونیک را مجبور به طراحی نرم افزاری کرده که تمامی شبیه سازی ها و تحلیل های متنوع مداری را به روش دقیق و قابل اعتماد انجام داده و مرجع مناسبی برای تحلیل مدارات الکترونیکی می باشد. در واقع این نرم افزار فاصله بین تحلیل نظری مدار تا ساخت عملی را پر می کند.


شرایط شرکت کنندگان  

كافي است كه دانشجويان اطلاع اوليه و مختصري از الكترونيك و مدارهاي الكتريكي داشته باشند.(دروس مدارهاي الكتريكي و الكترونيك كارشناسي يا كارداني برق)


  پیش نیاز دوره