.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
24 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها
 1. شناخت نمایش عروسکی و آشنایی با شیوه های اجرا و ساخت عروسک نخی
 2.  افزایش قدرت تخیل
 3. ایجاد مهارت های کار در گروه
 4. افزایش مهارت های ارتباطی
 5. آشنایی با حجم و مجسمه سازی
 6. افزایش مهارت های کار با دست
 7. استعداد یابی

 


شرایط شرکت کنندگان  
 1. توانايي كار با دست
 2. توانايي طراحي ابتدايي
 3. توانايي كار با ابزار
 4. نوجوانان12 تا17سال

  پیش نیاز دوره