.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
24 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

پرورش قدرت سخنوری و سخرانی ، افزایش اعتماد به نفس و توانایی صحبت در مقابل جمع، پرورش صدا و عضلات گفتاری، توانایی انتقال حس جملات به وسیله ی صدا، آشنایی با تکنیک های افزایش حجم تنفس


شرایط شرکت کنندگان  
  •  دارا بودن سن 12تا17سال
  • نداشتن اختلالات گفتاری و مشکل تکلم( مانند لکنت زبان)
  • آشنایی با زبان فارسی حداقل در سطح  کتب فارسی کلاس ششم مدارس کشور

 


  پیش نیاز دوره