.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
21 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
7,900,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1401
اهداف و مهارتها
  • سه بعدي سازي احجام (به خصوص احجام معماري) در مدت زمان كوتاهتربه همراه امكان طراحي همزمان با ترسيم.
  • علاوه بر اين، استخراج نقشه اجرايي از مدل طراحي شده توسط اين نرم افزار امكان پذير مي باشد.

 


شرایط شرکت کنندگان  

دانشجويان معماري از ترم 2 به بالا


  پیش نیاز دوره