.: مشخصات دوره
مدت دوره
333 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

طراحی مد و انواع لباس با استفاده از اجرای دست و نرم افزار و الگوسازی طرح لباس

آشنایی با :

-مبانی هنرهای تجسمی ،طراحی پایه و رنگ شناسی

-طراحی اندام و لباس و تاثیرات خطوط بروی اندام

-طراحی لباس با مواد و متریالهای مختلف و براساس جنسیت های پارچه ها

-طراحی لباس صحنه و نمایش

-طراحی لباس براساس سبک های مختلف

-الگوسازی به روش مولر

-الگوسازی به روش متریک

-طراحی لباس با نرم افزار IIIustrator

-طراحی لباس با نرم افزار Marvelous designer

-ساخت لباس بروی مانکن با استفاده از متریالهای مختلف

-پارچه سازی

-چاپ روی پارچه


شرایط شرکت کنندگان  

آشنایی اولیه با مبانی طراحی


  پیش نیاز دوره