.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
66 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

اکسل

 1. آشنايي با اصول اوليه كار با صفحات گسترده
 2. آشنايي با اصول پايه اي كار بر روي داده ها
 3. آشنايي با فرمول ها و توابع
 4. آشنايي با ويژگي هاي پيشرفته صفحات گسترده
 ACCESS
 1. آشنايي با اصول اوليه كار با پايگاه هاي داده
 1. آشنايي با چگونگي ايجاد پايگاه هاي داده
 2. آشنايي با جداول, معيارها, فرمها و گزارشات در پايگاه هاي داده
 POWERPOINT
 1. آشنايي با اصول اوليه كار با نرم افزار ارائه مطلب
 2.  
 3. آشنايي با اعمال پايه اي كار بر روي اسلايدها
 4.  
 5. آشنايي با كار بر روي نمودارها و گرافها
 6.  
 7. آشنايي با چگونگي چاپ اسلايدها
 8.  
 9. آشنايي با جلوه هاي ويژه و نمايش اسلايدها
 

 


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز.


  پیش نیاز دوره