.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
30 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فني ديباگران نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها
  1. افزایش توانمندی کار با نرم افزار sOLIDWORK
  2. آشنایی با مباحث تورانس های هندسی، نحوه تلرانس گذاری و تحلیل های تلرانسی
  3. آشنایی با مباحث PIPING
  4. اتوماسیون طراحی

شرایط شرکت کنندگان  

تسلط به نرم افزار SOLIDWORK


  پیش نیاز دوره