.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
30 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

توانایی متره و برآورد به خصوص با نرم افزار اکسل یکی از مهارت های ضروری و پایه ای مهندسان عمران و دانشجویان  این رشته می باشد. در این دوره شرکت کنندگان با چگونگی متره و برآورد یک پروژه عمرانی، نحوه صورت وضعیت نویسی و تعدیل نویسی و چگونگی تهیه پیشنهاد قیمت برای شرکت در مناقصه های عمرانی آشنا خواهند شد.


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي كلي با كامپيوتر-تا حدي مطالب عمراني


  پیش نیاز دوره