.: مشخصات دوره
مدت دوره
239 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها
  • شناخت مقدماتي مفاهيم بصري ، رنگ و بافت در معماري داخلي
  • توانایی مترکشی و برداشت پلان        
  • ترسیم نقشه و تبدیل نقشه هاي دستي ترسيم فني به نقشه های کامپیوتری با نرم افزار

 


شرایط شرکت کنندگان  

 علاقه مندان به دكوراسيون داخلي


  پیش نیاز دوره