.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
8 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها
  1. آموزش اصول پایه عکاسی بدون استفاده از حالت اتوماتیک دوربین
  2. تکمیل کردن مهارت هنرجویانی که به صورت مقدماتی با عکاسی آشنایی دارند
  3. تجربه عملی عکاسی در محیط های مختلف و استفاده از تجربیات و راهنمایی های استاد عکاسی

 


شرایط شرکت کنندگان  

1- به همراه داشتن دوربين ساده خانگي يا حرفه اي كه تنظيمات دستي دارد.
2- آشناييي با اصول و مباني مقدماتي عكاسي.


  پیش نیاز دوره