.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
15 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فني ديباگران نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها
  1.     امروزه طراحی ساختمان هایي با مصرف انرژي کم و حتی ساختمان هایي بدون مصرف انرژي مورد توجه قرار گرفته است. شبیه سازي ساختمان می تواند کمک شایانی در پیشبینی کاهش مصرف انرژي و دست یافتن به آسایش در فضاي داخلی ساختمان داشته باشد.  در چند دهه گذشته شبیه سازي انرژي و تحقیقات مربوط به آن مورد توجه اکثر کشورهاي پیشرفته قرار گرفته است به طوري که افزایش کارآیی انرژي و آسایش ساختمان از تیپ بناهاي اداري و عمومی به تیپ خانه ها و بناهاي خصوصی نیز توسعه یافته است.
  2.   نرم افزار Ecotect به معماران و طراحان امکان می دهد تا مقادیر متفاوتی از اطلاعات را مانند الگوهای وضع هوا و میزان نور روز در منطقه را، در نرم افزار تعریف کرده و سپس، تاثیرات زیست محیطی انتخابهای مختلف طراحی را بررسی کنند.

شرایط شرکت کنندگان  
  1. آشنايي با مباني معماري و درس تنظيم شرايط محيطي
  2. تسلط به نرم افزار اتوكد يا revit و مفاهيم ترسيم توسط نرم افزارها

  پیش نیاز دوره