.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
40 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
29,000,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1403
اهداف و مهارتها

آموزش مهارتها ي كار با نرم افزار به نقشه برداران در زمينه نقشه برداري عمران، راه، آب، خاكبرداري و خاك ريزي و قدرتمند ساختن متخصصين نقشه برداري در زمينه محاسبات  احجام خاكي

 


شرایط شرکت کنندگان  
  1. آشنايي  با ويندوز.
  2. توصيه مي گردد شركت كنندگان به نرم افزار Autocadتسلط كافي داشته باشند .

  پیش نیاز دوره