.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
عنوان درس: راندو
مدت دوره
40 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

آموزش مهارت هاوتكنيك هاي ارائه طرح هاي معماري


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي با مهارت هاي طراحي دست آزاد و اسكيس


  پیش نیاز دوره