.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
عنوان درس: ترسيم فني
مدت دوره
60 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
14,900,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1401
اهداف و مهارتها

آموزش مهارت هاي  نقشه كشي ساختمان و ترسيم صحيح نقشه هاي ساختماني


شرایط شرکت کنندگان  

شناخت و علاقه نسبت به دوره هاي معماري


  پیش نیاز دوره