.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
36 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

توانمند سازي دانش پژوهان به شبيه سازي واحدهاي شيميايي و پتروشيميايي در حالت پايا


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز
آشنايي با اصول عمليات واحد و مهندسي فرآيند


  پیش نیاز دوره