.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
40 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فني ديباگران نويد پارس

شهریه دوره
24,000,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1402
اهداف و مهارتها
  • آشنایی با مفاهیم و کلیات پایگاه های داده و پایگاه داده زمین مرجع
  • آشنایی با نحوه ساخت پایگاه داده زمین مرجع با نرم افزار ArcGIS
  • آشنایی با ساخت توپولوژی و ویرایش داده ها در Geodatabase
  • آشنایی با ابزارهاي كاربردي Arc ToolBox
  • آشنايي با تكنولوژي هاي نوين در برداشت اطلاعات مكاني

شرایط شرکت کنندگان  
  • کارشناس یا تکنسین مرتبط با اطلاعات مکانی
  • دانشجویان رشته های مختلف مرتبط با علوم زمین (نقشه برداری، زمین شناسی، شهرسازی و ...)
  • گذراندن دوره پیشنیاز یا داشتن اطلاعات در حد آن

  پیش نیاز دوره