.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
40 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فني ديباگران نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها
  • آشنایی با مفاهیم و کلیات پایگاه های داده و پایگاه داده زمین مرجع
  • آشنایی با نحوه ساخت پایگاه داده زمین مرجع با نرم افزار ArcGIS
  • آشنایی با ساخت توپولوژی و ویرایش داده ها در Geodatabase
  • آشنایی با ابزارهاي كاربردي Arc ToolBox
  • آشنايي با تكنولوژي هاي نوين در برداشت اطلاعات مكاني

شرایط شرکت کنندگان  
  • کارشناس یا تکنسین مرتبط با اطلاعات مکانی
  • دانشجویان رشته های مختلف مرتبط با علوم زمین (نقشه برداری، زمین شناسی، شهرسازی و ...)
  • گذراندن دوره پیشنیاز یا داشتن اطلاعات در حد آن

  پیش نیاز دوره