.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
16 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فني ديباگران نويد پارس

شهریه دوره
16,000,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1403
اهداف و مهارتها

فراگیری بکارگیری تکنولوژی های مجازی سازی
احساس نیاز مدیران شبکه و IT به یادگیری استفاده از این تکنولوژی به دلیل ایجاد قابلیت های گوناگونشرایط شرکت کنندگان  

آشنايي كامل با Network+ و Windows و سابقه كار عملي در شبكه


  پیش نیاز دوره