.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
15 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

آشنا کردن ناظران تاسیسات ساختمانی به نکات ویژه و شیوه بررسی و نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های مسکونی در انطباق با طراحی انجام شده و همچنین قوانین و مقررات شهرداری


شرایط شرکت کنندگان  

تسلط بر اصول و مقررات طراحي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان هاي مسكوني و مقررات و ضوابط حاكم بر اين موضوع از منظر شهرداري


  پیش نیاز دوره