.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

تربيت نيروي متخصص در زمينه انيميشن 2 بعديشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با فتوشاپ

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
ساخت كاراكتر و انيمشن 2 بعدي

مخاطبان
مورد استفاده افرادي كه علاقه مند به ساخت انيميشن دو بعدي هستند.

مدت
36  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 •  آشنايي با محيط نرم افزار وشناخت پنجرها وابزارها
 •   Import - paint- create
 •  Animate - Timeline - Motion graph
 •  Group layer - Bone - skin
 • Group layer - Bone - skin
 •  Bone constraints
 • Switch - Morph
 •  Camera - Audio
 •  Shadow - mask - patch
 •  Effects - particl
 •  Action
 •  Action