.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

حل مساله و مهارت­های حل مساله پس از اینکه بهینگی و بهینه­سازی در فضای واقعی و توام با عدم اطمینان و عدم قطعیت فزونی یافت، مورد استفاده بیش از پیش قرار گرفته است. تکنیک­ها و ابزارهای حل مساله رو به افزایش است. در این میان می­توان به ظهور تکنیک­ها و روش­های نرم در حل مساله اشاره کرد. الگوریتم­های تصمیم­گیری سودا، اس­اس­ام، آی­اس­ام، استواری، واسپاس، تودیم، سکا، تاپسیس، کوپراس، آراس، و .... به مجموعه­ای از مهارت­های حل مساله در محیط­های ریسک و توام با عدم قطعیت اشاره دارد.شرایط شرکت کنندگان
1.آشنايي با مفاهيم تصميم گيري،جمع اوري داده ،ارزيابي و .... 2.آشنايي با اكسل مقدماتي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1.آشنايي با مراحل و گام هاي مهارت حل مساله از شناخت و توصيف مساله تا رفع و حل و فصل مساله 2.آشنايي با تكينك هاي مهارت حل مساله در نرم افزار آفيس (اكسل)

مخاطبان
1.كاركنان مجموعه هاي دولتي 2.شاغلان بخش خصوصي 3.دانشجويان شاغل در بخش هاي خصوصي و دولتي

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. عارضه­یابی مساله و مهارت حل مساله
  2. دام­های شناخت، رفع، و حل مساله
  3. معیار، سنجه، شاخص
  4. تصمیم­گیرنده، خبرگی، قضاوت
  5. تکنیک­ها و روش­های حل مساله