.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه ایجاد احجام؛  تولید محصولات و مبلمان های معماری ؛ خلق فضاهای سه بعدي داخلی؛ نمای خارجی و محوطه  »

 شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با windows،Auto cad و دانش معماري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي در سه بعدي سازي خطوط دو بعدي اتوكد در 3d max ساخت مبلمان ساده و توانايي در بافت دهي به موضوعات سه بعدي

مخاطبان
مورد استفاده دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته معماري و همچنين افراد علاقه مند به طراحي دكوراسيون داخلي

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

تاريخچه نرم افزار ، ويژگيهای نرم افزار ، كاربرد نرم افزار ، معر في نرم افزار ، آموزش نصب نرم افزار ، سفارشي نمودن محيط نرم افزار

ابزارهاي مديريت فايل :
Archive, New, Reset, Open, Save, Save as, ;Save Select , Merge, Import, Export, Script(for mange scene)
آشنايي با مديريت صحنه
Mange Layer, Object Name, Rename Object, Select by name, Display Panel
ابزاهاي كنترل پنجره هاي ديد(View Port)
Viewport Navigation, Viewport Configuration, Viewport Menus
ابزارهاي كنترل احجام و موضوعات در صحنه(Transformation)
Move, Rotate, Scale
ابزارهاي كپي سازي از موضوعات(Duplication Objects
Tools Mirror, Array. Spacing, Shift+PRS, Clone
ايجاد مجموعه از موضوعات صحنه(Organizing Objects)
Group, Selection Set
آشنايي با تنظيمات نرم افزار و توليد منوها و كليد ميانبر
Preferences, Hotkey Editor, Customize User Interface
ایجاد مدل های سه بعدی(Creating Object)
احجام هندسی استاندارد(Standard Primitives)
ایجاد موضوعات دوبعدی
ویرایش موضعات دوبعدی و تبدیل به احجام سه بعدی به کمک ویرایشگرها
Extrude, Bevel, Sweep, Lathe
آشنایی با روش Poly Modeling (Edit Poly)
آشنایی با SubObject و Editpoly هایRollout
آشنایی با توپولوژی سطوح،درک و اهمیت آن در مدلسازی(Quad Face, Triangle Face)
  آشنایی با مودیفایرهایTurboSmooth و Mesh Smooth و نحوه عملکرد آن و ادغام با Editpoly   برای تولید احجام با لبه های نرم و جزییات بیشتر
آشنایی با Material IDs و مادهMultisub Obejct
ابزارهای ویرایشگر(Modifiers)
Bevel , Bend, Twist, Taper, FFDs, Symmetry, Mirror, Chamfer, Shell, Subdivide, Tessellate
سایر مدل ها
Doors, Windows, AEC Extended, Stairs
و آماده سازی مدل برای تکسچر UVW Map , Unwrapیی اولیه باآشنا
استفاده ازBlue Print برای مدلسازی احجامو Asset های معماری
اشنایی با اسکریپت های پرکاربرد در بحث مدلسازی