.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 افزايش توان و مهارتهاي چهار گانه زباني در سطح فرامیانی (تکمیل سطح B2 بر اساس استاندارد CEFR)جهت علاقه مندان به زبان انگليسيشرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره پيشنياز , ويا شركت در مصاحبه تعيين سطح داشتن حداقل 18 سال سن

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
محاوره به زبان انگليسي در سطح High intermediate و تسلط بر سطح B2 , همچنين توانايي شركت در كلاسهاي IELTS مقدماتي در صورت نياز به آمادگي جهت شركت در آزمونهاي بين المللي البته بعد از شركت در تعيين سطح

مخاطبان
علاقه مندان به تقويت دانش زبان انگليسي در سطوح بالاتر(high Intermediate) دانش آموختگان سطح قبل

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
Units 10 to12 of the bookViewpoint 1 will be covered.
 
Unit 10: Going places
· Function/topics

Grammar extra

Reported speech: verbs and pronouns • Reported speech: time and place expressions• other reporting verbs • Reporting verb forms

Vocabulary notebook

So amazing!When you learn a new word, make word forks with other words in the same family

Writing

Write a survey article for a student magazine• Contrast ideas • Avoid errors with although

Reading

The tourist threatan article about the benefits and dangers of the tourist industry

Listening

More adventures in BoliviaA woman tells a friend about her plans for a trip to Bolivia Responsible tourisman eco-tour guide

Discusses things people can do to be responsible tourists.

Speaking naturally

Silent vowels

Conversation strategies

Use expressions such as you mean, so what you’re saying is, and so I guess when drawing conclusions • Ask for more details

About someone’s ideas or opinions, using in what way

Vocabulary

Adjectives ending ed and ing(amazed, amazing) • Synonyms (industries, businesses

Grammar

Use reported speech to report statements• Use reported speech to report questions and instructions

Unit 11: is it real

Function/topics

Talk about whether information is true or not. Consider how you would handle an emergency. Talk about white lies and if they’re ever acceptable. Discuss if art forgers are still true artists

Grammar:

Use be to refer to fixed or hypothetical future events. Use passive verb complements.

Vocabulary

Idioms and phrasal verbs with turn (turnover a new leaf, turn around) Words in context lucrative, laborious

Conversation strategies

Use expressions like that doesn’t seem right to express concerns. Use to me, to her, etc. to introduce an opinion.

Speaking naturally

Stressing longer idioms

Listening

Online lies two friends talk about the lies that people tell about themselves online. Fakes of art! A radio program profiles artist John Myatt

Reading

Authenticating art an article about the technique used to identify art forgeries

Writing

Use it or lose it. Use new vocabulary in imaginary conversations with a friend.

Unit 12: Psychology

Function/topic

Talk about being independent, the psychology of attraction, and the brain. Discuss the differences between online and in-person relationships. Discuss stereotypes

Grammar

Use objects -ing forms after prepositions and verbs. Use reflexive pronouns including to add emphasis and each other / one another. Vocabulary

Vocabulary

More formal adjectives (obsolete, portable) Adjectives into nouns (convenient­convenience;

Easy – ease

Conversation strategies

Use expressions like I can see it from both sides and by the same token. Use to put it adverb to indicate your meaning behind an opinion

Speaking naturally

Stress in expressions

Listening

Kristen Ulmer – a world-class extreme skier a reporter relates her conversation with Kristen

Ulmer. What’s the point of research? Two people discuss the benefits and drawbacks of research

Reading

Invention: inspired thinking or accidental discovery? An article about how inventions come about

Writing

Write an opinion essay about technological progress. Compare and contrast arguments

Use it clauses passive to say what people think. Avoid errors with affect and effect

آزمونwriting و test به صورت انلاین برگزار میگردد